Be Innovated

Be Innovated biedt het onderwijs informele diensten aan gefocust op talentontwikkeling en sociale vaardigheden, met als doel om het onderwijs meer in balans te brengen. In deze samenwerking zal er meer aandacht worden besteed aan het sociale aspect in het onderwijs. Met als resultaat dat jongeren zich gewaardeerd voelen en beter in hun vel zitten. Dit draagt bij aan een basis vanuit waar zij kunnen opgroeien tot een actieve burger in onze samenleving.